In het dagelijkse bedrijfsleven komen creditnota’s vaak voor hoewel niet iedereen even vertrouwd is met dit concept. Een creditnota, ook wel bekend als creditfactuur, speelt een cruciale rol in de financiële administratie van een bedrijf. Maar wat is nu precies een creditnota? En in welke situaties is het nodig om er een op te maken? 

Wat is een creditnota?

Een creditnota is een document dat erg lijkt op een factuur maar dan gebruikt voor het verlagen of kwijtschelden van het bedrag van een eerdere factuur. Het compenseert met een negatief bedrag een factuurbedrag dat eerder in rekening is gebracht bij de klant. Dit resulteert in een betalingsverplichting van de verkoper aan de klant, waardoor eventuele fouten of wijzigingen in de facturering correct verwerkt worden in de boekhouding.

Wanneer moet je een creditnota opmaken?

Een creditnota wordt opgemaakt in verschillende situaties: 

Foute factuur: Het kan gebeuren dat er een vergissing wordt gemaakt bij het factureren. Dit kan gaan om onjuiste bedragen, verkeerde product- of dienstbeschrijvingen, of het toepassen van een foutief BTW-percentage. In dergelijke gevallen moet een creditnota worden opgesteld om de gemaakte fout te corrigeren.

Retourzendingen door de klant: Klanten kunnen om verschillende redenen besluiten producten terug te sturen: de items voldoen niet aan de verwachtingen, zijn beschadigd bij ontvangst, of komen niet overeen met de bestelling. Een creditnota dient dan uitgegeven te worden om het betaalde bedrag aan de klant terug te geven. Het gaat hierbij om een kwijtschelding van het factuurbedrag.

Verlenen van kortingen na facturatie: Soms wordt besloten een klant een korting te verlenen nadat de oorspronkelijke factuur al is verzonden. Dit kan zijn als onderdeel van een compensatieregeling of als blijk van uitstekende klantenservice. Met een creditnota pas je het oorspronkelijke factuurbedrag aan om deze korting weer te geven.

Annulering van bestellingen: Wanneer een klant een bestelling annuleert nadat de factuur al is verzonden maar voordat de goederen zijn geleverd, gebruik je een creditnota om het factuurbedrag voor de geannuleerde goederen te annuleren. Dit helpt bij het nauwkeurig bijhouden van verkopen en voorraad.

Aanpassingen in de BTW-verrekening: Fouten in de berekening of aangifte van BTW kunnen leiden tot financiële discrepanties. Een creditnota stelt bedrijven in staat om dergelijke fouten te corrigeren, door het BTW-bedrag dat onjuist is gefactureerd aan te passen. Dit is cruciaal voor de naleving van fiscale wetgeving en het vermijden van boetes.

Hoe maak je een creditnota op?

Voor het opstellen van een creditnota gelden dezelfde vereisten als voor een factuur. Het moet een uniek factuurnummer krijgen, dat opeenvolgend is op je laatste factuur, en het moet een negatief bedrag vermelden dat verwijst naar de originele factuur. Het is mogelijk om de originele factuur volledig te crediteren en vervolgens een nieuwe factuur uit te geven. Dit proces zorgt ervoor dat je boekhouding correct blijft zonder dat er gaten in je factuurnummers ontstaan.

Zijn er risico’s als je dit fout opstelt?

Het foutief opstellen van een creditnota kan leiden tot administratieve verwarring en mogelijks fiscale boetes van belastingdiensten. Het is essentieel om alle details correct te vermelden en te zorgen dat de creditnota correct gelinkt is aan de originele factuur. Er zijn dus wel degelijk risico’s verbonden aan het opmaken van een creditnota of creditfactuur.

Mocht je onzeker zijn over hoe je een creditnota correct opstelt, aarzel dan niet om adminbuddy te contacteren. Wij bieden vrijblijvend advies en ondersteuning aan ondernemers om ervoor te zorgen dat hun administratie feilloos verloopt.