Als ondernemer heb je graag een positieve cashflow. Maar soms loopt het anders… Slechte betalers, onverwachte kosten en seizoensinvloeden kunnen je financiën flink in de war brengen. Voor je het weet heb je een negatieve cashflow en kom je geld tekort.

Het kan ook anders. In deze blogpost leggen we uit hoe je een cashflowprojectie kan gebruiken voor effectieve financiële planning.

Cashflow-prognoses en hun rol in financiële planning

Wat is een cashflowprojectie?

Een cashflowprojectie is een schatting van het geld dat in en uit je bedrijf stroomt in een bepaalde periode. Meestal maak je een cashflowprojectie voor 12 maanden. Maar je kan ook kiezen voor een kortere of langere periode, bijvoorbeeld per week, maand of halfjaar.

Waarom is een cashflowprojectie belangrijk?

Een cashflowprojectie heeft veel voordelen voor je bedrijf. Het helpt je om je financiële situatie te beheren en te plannen. Met een cashflowprojectie kan je:

 • Geldtekorten en -overschotten voorspellen
 • Je inkomsten en uitgaven overzien en vergelijken
 • De gevolgen van veranderingen inschatten (bijvoorbeeld als je iemand aanneemt)
 • Aan kredietverstrekkers laten zien dat je hen makkelijk kan terugbetalen
 • Bepalen of je iets moet veranderen in je bedrijfsstrategie (bijvoorbeeld besparen)

Hoe maak je een cashflowprojectie?

Om een cashflowprojectie te maken, volg je deze stappen:

 • Bepaald de periode: Kies eerst de periode waarvoor je de cashflowprojectie wilt maken. Dit kan bijvoorbeeld een maand, een kwartaal, een semester of een jaar zijn.
 • Begin met de openingsbalans: Bekijk je saldo aan het begin van de periode. Dit omvat je beschikbare geld (banksaldo) en eventuele uitstaande vorderingen en schulden.
 • Inkomstenprognose: Schat je inkomsten voor de komende periode. Dit zijn de geldstromen die je bedrijf zal ontvangen, zoals verkoopopbrengsten, kredietbetalingen en leningen. Houd rekening met historische gegevens en mogelijke veranderingen in de markt of de vraag.
 • Kosten en uitgaven: Schat je uitgaven voor de komende periode, zoals kosten voor grondstoffen, huur, salarissen.
  Bereken je cashflow door je uitgaven af te trekken van je inkomsten. Dit geeft je een idee van hoeveel geld je bedrijf zal genereren of verliezen in de periode.
 • Tel je cashflow op bij je startsaldo. Dit geeft je je eindsaldo voor de periode, dat het geld is dat je aan het einde van de periode op je bankrekening zal hebben.
 • Herhaal deze stappen voor elke volgende periode die je wilt projecteren.

Een cashflowprojectie is geen abstract concept; het is een essentieel hulpmiddel om een gezonde financiële toekomst voor je bedrijf te creëren. Door aandacht te besteden aan je cashflow heb je meer zicht op je financiële mogelijkheden. Daardoor kan je beter inspelen op kansen en uitdagingen.

Het belang van nauwkeurige cashflow-voorspellingen

Nauwkeurige cashflow-voorspellingen helpen je om de financiële gezondheid van je bedrijf te bewaken en te verbeteren.

Een positieve cashflow betekent dat je meer geld binnenkrijgt dan dat je uitgeeft, terwijl een negatieve cashflow betekent dat je meer geld uitgeeft dan dat je binnenkrijgt. Een negatieve cashflow kan leiden tot liquiditeitsproblemen waardoor je het moeilijk krijgt om je leveranciers, personeel of belastingen te betalen. Een positieve cashflow daarentegen geeft je meer financiële ruimte om te investeren, te groeien of te sparen. Meten is weten.

Hoe zorg je voor een nauwkeurige cashflow-projectie? Hier zijn een paar tips om je te helpen:

 • Maak een onderscheid tussen vaste en variabele kosten. Vaste kosten zijn kosten die elke maand hetzelfde zijn, zoals huur, salarissen, verzekeringen, enzovoort. Variabele kosten zijn kosten die afhankelijk zijn van je activiteit, zoals grondstoffen, marketing, reiskosten, enzovoort. Door deze kosten te scheiden, kan je beter inschatten hoeveel geld je nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden.
 • Vergeet de jaarlijkse of periodieke kosten en de investeringen niet. Denk aan abonnementen, verzekeringen en andere vaste lasten. Deze nemen vaak een flinke hap uit je budget, dus zorg dat je ze op tijd reserveert. Neem ook belastingverplichtingen op in je cashflowprojectie. Houd rekening met de timing van voorafbetalingen en afrekeningen.
 • Wees aandachtig voor omzetschommelingen. Veel bedrijven hebben te maken met pieken en dalen in hun omzet, afhankelijk van het seizoen.
 • Houd rekening met de betaaltermijnen van je klanten en leveranciers. Niet iedereen betaalt meteen na ontvangst van een factuur. Sommige klanten wachten langer.
 • Voorzie ook ruimte voor onverwachte uitgaven. Hoeveel je moet reserveren voor onvoorziene kosten is afhankelijk van je situatie. Een algemene richtlijn is om 5-10% van je inkomsten of uitgaven te reserveren voor onvoorziene kosten.

Als je moeite hebt om het overzicht op je financiën te houden, kan je overwegen om een adminbuddy in te schakelen. Een adminbuddy is een assistent die kan helpen met al je adminsitratie – ook je financiële zaken. Je vindt hier een overzicht van de diensten die adminbuddy biedt.