We betalen allemaal belastingen, dat is een feit. En voor ondernemers zijn belastingen extra uitdagend, met een hele reeks aan belastingaangiften die op specifieke momenten moeten worden ingediend.

In dit artikel belichten we het belang van tijdige belastingaangifte voor Belgische bedrijven. We overlopen verschillende aangiftes en hun deadlines, we bespreken de gevolgen van laattijdig indienen en presenteren no-nonsense stappen om ervoor te zorgen dat je boekhouding vlot verloopt en je aangiftes op tijd bij de fiscus zijn.

Belastingaangifte voor bedrijven: deadlines en vereisten

In België moeten zelfstandigen verschillende belastingaangiftes doen. Dit zijn enkele veelvoorkomende aangiftes en hun deadlines:

 • Personenbelasting: Dit is de belasting op je netto beroepsinkomen als zelfstandige met een eenmanszaak. Ook als zaakvoerder van een vennootschap betaal je personenbelasting op je loon. Je moet elk jaar een aangifte indienen aan het begin van de zomervakantie.
 • Vennootschapsbelasting: Dit is de belasting op de winst van je vennootschap. Ook deze aangifte gebeurt jaarlijks. De deadline hangt af van de afsluitdatum van je boekjaar.
 • Btw: Als zelfstandige of ondernemer moet je in de meeste gevallen btw aanrekenen aan je klanten. Btw is de belasting op de toegevoegde waarde van de goederen of diensten die je levert. Je doet maandelijks of per kwartaal een aangifte, afhankelijk van je omzet. De deadline voor de maandelijkse aangifte is de 20ste dag van de volgende maand. Voor de kwartaalaangifte is dat de 20ste dag van de maand na het kwartaal.
 • Loonheffingen: Dit zijn de belastingen en sociale bijdragen die je als werkgever inhoudt op het loon van je werknemers. Je stort ze door aan de overheid en elk kwartaal doe je daar een aangifte van. De deadline is de laatste dag van de maand na het kwartaal.
 • Accijns en verbruiksbelasting: Dit zijn de belastingen op bepaalde producten, zoals alcohol, tabak, brandstof, elektriciteit, verpakkingen, etc. Je doet maandelijks of per kwartaal een aangifte, afhankelijk van het product en de hoeveelheid. De deadline hangt af van het product, maar is meestal de 15de of de 20ste dag van de volgende maand of het volgende kwartaal.

 

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Er zijn ondernemers die hun belastingaangiftes zelf doen, maar dat is niet altijd eenvoudig. De meeste ondernemers besteden het uit aan een boekhouder. Bijkomend voordeel is dat een boekhouder je ook kan adviseren over mogelijke aftrekposten, vrijstellingen en regelingen.

Belastingaangifte: gevolgen van laattijdige indiening

Als je met een boekhouder werkt, wil dat niet zeggen dat je zelf geen werk meer hebt. Je moet nog altijd documenten aanleveren. En liefst op tijd. Als je te laat aanlevert en de aangifte gebeurt te laat, riskeer je administratieve boetes of straffen, zoals:

 • Een administratieve boete die kan variëren van 50 euro tot 1.250 euro, afhankelijk van de ernst en de frequentie van de overtreding.
 • Een verhoging van de verschuldigde belasting die kan oplopen tot 200% van het belastingbedrag.
 • Een aanslag van ambtswege waarbij de fiscus je belastbaar inkomen schat op basis van de beschikbare gegevens, zonder rekening te houden met je werkelijke situatie of eventuele aftrekposten.
 • Strafrechtelijke vervolging. Als de fiscus oordeelt dat je opzettelijk de belasting hebt ontdoken of gefraudeerd, kan je vervolgd worden.

Optimale voorbereiding op tijdige belastingaangifte

In het algemeen zijn er een aantal stappen die je kan volgen om ervoor te zorgen dat je boekhouding vlot verloopt:

 • Verzamel je documenten: Zorg dat je alle documenten die je nodig hebt voor je aangifte op eenzelfde plek bewaart. Leg ze ook meteen op de juiste plaats als je ze ontvangt. Je kan je documenten zowel in een fysieke als digitale map bewaren. Cloudopslag heeft het voordeel dat je vanaf verschillende apparaten in je documenten kan.
 • Controleer regelmatig je transacties. Door je bankrekeningen en creditcardafschriften dagelijks, wekelijks of maandelijks te overlopen, ben je zeker dat je niets mist. Van elk bedrag dat binnenkomt en buitengaat, zou er een bijhorend document moeten zijn.
 • Orden je administratie logisch: Gebruik een duidelijke en logische indeling, bijvoorbeeld op datum, categorie, klant, project, etc. Zorg ervoor dat iedereen in je organisatie dezelfde methodiek gebruikt.
 • Gebruik software: Met een software kan je een groot deel je boekhouding digitaliseren en automatiseren. Het vereenvoudigt je werk aanzienlijk. (We schreven al eerder een blogpost over populaire facturatie-software.)
 • Verstuur je documenten tijdig: Stuur je gegevens volledig en tijdig naar je boekhouder. Dat kan per e-mail, met de post of via een app, naargelang de afspraken die je daarover gemaakt hebt. Houd rekening met de drukte van je boekhouder en stel het niet uit tot het laatste moment. Vraag je boekhouder om een bevestiging van ontvangst en houd contact over de voortgang en eventuele vragen.
 • Controleer je aangifte: Controleer je aangifte voordat je boekhouder ze indient, zodat je zeker akkoord bent met de inhoud en de berekening. Vraag je boekhouder om uitleg als je iets niet begrijpt, of als je twijfelt over de juistheid of volledigheid. Vraag je boekhouder ook om een kopie van je aangifte.
 • Doe je betalingen meteen: Let ook op de eventuele gevolgen van je aangifte. Na de btw-aangifte moet je bijvoorbeeld steeds de btw doorstorten. Er zijn ook tijdstippen waarop je een voorafbetalingen kan doen: 11 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december 2023.

 

Hopelijk kan je met deze tips je boekhouding beter organiseren. Heb je toch nog hulp nodig om de administratie voor je boekhouding rond te krijgen? Neem dan zeker contact op met adminbuddy. Wij bereiden voor verschillende klanten de aangiftes voor en boekhouders werken erg graag met ons samen. Het maakt hun werk gemakkelijker en ook dat van jou. Win-win.